[Propozycja 8] Projekt wstępny i fragmentaryczny „Zasad działania EP” (wersja 2.06.2022)