Polityka prywatności – Klauzura informacyjna – RODO

E – PARLAMENT WOLNYCH LUDZI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest Janusz Zagórski, ul. Mickiewicza 29/5, 55-050 Sobótka.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: januszzagorski8@gmail.com lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 1. W celu prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia,
 2. W celu przeprowadzania głosowań oraz ankiet
 3. W celu prowadzenia korespondencji e-mail lub powiadomień SMS

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. Firma hostingowa utrzymująca stronę internetową stowarzyszenia
 2. Firmie świadczącej wysyłkę masowych korespondencji typu e-mail lub SMS
 3. Firmie świadczącej usługę e – głosowań.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. do momentu zgłoszenia dyspozycji wystąpienia z członkostwa w E – Parlamencie Wolnych Ludzi
 2. do czas zakończenia działalności stowarzyszenia

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wstąpienia do Ruchu Wolnych Ludzi – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wstąpienie.

Jakie dane osobowe przechowujemy?

Imiona, Nazwisko, e-mail, telefon, nazwa użytkownika, nazwa sejmiku.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Szczegółowe zasady wstąpienia i rezygnacji z E – Parlamentu

 1. Wstąpienie
  • Wstąpienie następuje poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie Wolnych Ludzi (Rejestracja),
  • Wstąpienie jest bezpłatne i bez terminowe,
  • Obowiązującą składkę członkowską płacimy dobrowolnie w formie darowizny na podane numery kont bankowych,
  • Wysokość składki jest ustalana samodzielnie przez samego wstępującego,
  • Składkę można płacić miesięcznie, kwartalnie lub rocznie,
  • Należy samodzielnie założyć konto na platformie do głosowań, podając te same dane jak w ankiecie rejestracyjnej,
 2. Wystąpienie
  • Wystąpienie następuje przez wypełnienie ankiety rezonacyjnej na stronie Wolnych Ludzi (Usunięcie konta),
  • Wystąpienie jest bezpłatne,
  • Wykreślenie z listy członków następuje faktycznie w ciągu do 4 tygodni od daty wypełnienia ankiety rezonacyjnej,
  • Należy samodzielnie usunąć własne konto w platformie do głosowań,
  • Należy samodzielnie wypisać się z systemu do wysyłania masowych powiadomień e-mail.

Regulaminy firm, którym przekazujemy Twoje dane:

 1. Platforma do głosowań, przekazujemy: Imiona, Nazwisko, adres e-mail, nazwa Sejmiku, Polityka Prywatności https://ivoting.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Platforma do masowych wiadomości e-mail: Przekazujemy e-mail, nazwa Sejmiku, Polityka Prywatności https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy