Regulamin Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej

STRONA GŁÓWNA > REGULAMIN OKW

Regulamin Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW

  1. Członkowie Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW wypełniają zadania i założenia Statutu E-Parlamentu Wolnych Ludzi, z pełną niezawisłością i bezstronnością.

Wykonują swoją pracę konsekwentnie i odpowiedzialnie, kierując się zasadami etyki E-Parlamentu Wolnych Ludzi.

  1. Przewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW zostaje każdy z członków rotacyjnie, w kolejności alfabetycznej pierwszej litery nazwiska.
  1. Okres kadencji Przewodniczącego to liczba dni wynikająca, z podzielenia ilości dni w roku, przez ilość członków pracujących w komisji.
  1. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW wybierany jest tym samym kluczem alfabetycznym i na taki sam czas, jak Przewodniczący.
  1. Po zakończeniu kadencji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący zostaje Przewodniczącym, a kierując się kluczem alfabetycznym, kolejny członek zostaje Wiceprzewodniczącym.
  1. Gdy Przewodniczący nie będzie mógł czasowo wykonywać swoich obowiązków, wówczas zastępuje go Wiceprzewodniczący. Przewodniczący może w wyjątkowych sytuacjach wyznaczyć zastępstwo, prosząc o to innego członka komisji. Zastępstwo takie będzie skuteczne, jeżeli członek Komisji wyrazi zgodę.
  1. Przewodniczący zbiera opinie członków nad danym głosowaniem i włącza je do protokołu obrad.
  1. Protokół kończący pracę Komisji, nad danym głosowaniem w E-Parlamencie, jest przesyłany przez Przewodniczącego do administratora strony WolniLudzie.net, celem jego opublikowania.
  1. Członkowie Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW mogą obradować stacjonarnie lub zdalnie.

Obrady Komisji inicjuje Przewodniczący, w miarę potrzeb są one nagrywane i upublicznione na stronie WolniLudzie.net.

  1. Regulamin trybu pracy Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW może podlegać modyfikacjom.

Zmian dokonuje się poprzez głosowanie wszystkich członków OKW.

Wynik przesądzający o zmianie, to 2/3, 3/4, 3/5 – w zależności od składu Komisji, obowiązującego w trakcie głosowania.