Wyniki ankiety “Społeczność e-parlamentu o Polsce i świecie” z dnia 21.02.2024

Publikujemy wyniki ankiety z 41 pytaniami dotyczącymi Polski i świata.Glosowanie zakończyło się dnia 21 lutego, wyniki można także pobrać po zalogowaniu się na swoje konto na stronie app.ivoting.pl. Łączna liczba osób uprawnionych do głosowania: 6532Liczba osób, które oddały głos: 222Liczba osób, które nie zagłosowały: 6310 Pobierz tutaj wyniki jako plik PNG

Czytaj cały wpis

Drodzy członkowie E-Parlamentu Wolnych Ludzi z Sejmików Wrocław, Opole, Legnica, Wałbrzych oraz wszyscy sympatycy Demokracji Bezpośredniej!

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na regionalne spotkanie naszej społeczności jakie organizujemy dniu 1 marca 2024 od g. 17 do 20.00we Wrocławiu w sali konferencyjnej „Hotelu Diament” przy ulicy Muchoborskiej 10. Podobne spotkania odbędą się także w kilku innych miastach a cykl ten zainicjował Krajowy Komitet Wykonawczy E-Parlamentu Wolnych Ludzi. Jesteśmy grupą aktywnych osób z Sejmiku Wrocławskiego, która założyła w ramach…

Czytaj cały wpis

Demokracja bezpośrednia- podstawowe informacje

Zamiast wstępu W klasie toczyły się od tygodni gorące dyskusje nad celem następnejwycieczki. Uczniowie zaproponowali kilka wariantów miejsc docelowych.Nauczyciel określił jedynie realistyczny program ramowy wycieczki. Cho-dziło o dostosowanie go do możliwości finansowych, wieku, zaintereso-wań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznejoraz umiejętności. Nauczyciel i uczniowie prowadzili konsultacje, dyskutowali, rozważającrozmaite argumenty. Następnie zebrane zostały konkretne propozycjecelu wycieczki. Tu była…

Czytaj cały wpis

Wniosek członków Sejmiku Wrocławskiego E-Parlamentu Wolnych Ludzi w sprawie przeprowadzenia lokalnego, oddolnego E-Referendum

My niżej podpisani członkowie Sejmiku Wrocławskiego EP: Jerzy Gut Małgorzata Łabędzka Dariusz Legut Joanna Słaboń Krystyna Maciąg Janusz Zagórski na podstawie obowiązującego Statutu EP i Regulaminu Sejmiku Wrocławskiego wnosimy do Rady Wykonawczej Sejmiku Wrocławskiego o przeprowadzenie lokalnego, oddolnego E-Referendum w sprawie następującego pytania: Czy popierasz uczestnictwo Sejmiku Wrocławskiego E-Parlamentu Wolnych Ludzi w Wyborach Samorządowych 2024 w formie przedstawionej w poniższym…

Czytaj cały wpis

Jesteś pierwszy raz na tej stronie, chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie E-Parlamentu – kliknij na przycisku obok.

Ruch Wolnych Ludzi (RWL)

Został zainicjowany z potrzeby zrzeszenia osób których wspólnym celem jest nie tylko budowanie nowej, lepszej rzeczywistości cechującej się dobrem, prawdą i miłością. Te nadrzędne, obok Życia i Zdrowia, uniwersalne wartości, uznajemy jako elementarne we wszystkich obszarach ich przejawiania się zarówno na płaszczyźnie życia osobistego jak i społecznego. 

Ruch wolnych ludzi jest społecznością osób dobrej woli, które pragną działać z intencją tworzenia rzeczywistości ponad podziałami. Angażujemy się w sprawy ważne dla wszystkich ludzi i dążymy do tego aby w skuteczny sposób osiągać założone przez nas cele. 

Naszą społeczność tworzą osoby z otwartym sercem i umysłem, które wykorzystując swój talent i energię budują nową Polskę.