[Propozycja 9] Teresa Adamska, Wojciech Dobrzyński… Mała Konstytucja RWL Sejmiku Warszawa i Łódź (wersja 12.09.2022)