E-Referendum w sprawie wyborów do Senatu RP 2023

Ankieta Referendalna z dnia 12.08.2023 r.

Zgodnie ze Statutem E-Parlamentu WL Krajowy Komitet Wykonawczy ogłasza ogólnopolskie E – Referendum w sprawie sposobu udziału EP w wyborach parlamentarnych.

Pytania dotyczą spraw dużej wagi społecznej a udzielenie na nie odpowiedzi TAK daje mandat do konkretnych działań KKW i OKW w kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 r.

Koszty tego Referendum mieszczą się w obecnych, bieżących wydatkach finansowych EP.

Referendum zaczyna się 13.08.2023 i kończy o północy 14.08.2023 r.

Pytanie nr 1

Czy akceptujesz Stanowisko KKW EP z 9.08.23 w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych w 2023 r. opublikowane https://wolniludzie.net/wordpress/stanowisko-wybory-2023/

TAK

NIE

Pytanie nr 2

Czy zgadasz by Krajowy Komitet Wykonawczy EP samodzielnie ukształtował skład Komitetu Wyborczego Wyborców „E-Parlament – Nowa Cywilizacja” w wyborach do Senatu 2023?

TAK

NIE

Pytanie nr 3

Czy zgadasz się na treść zobowiązań kandydata do Senatu RP z ramienia EP zawartą w dokumencie: „Deklaracja Kandydata EP w prawyborach i wyborach do Senatu RP” uchwalonym przez KKW w dniu 12.08.2023 i opublikowaną https://wolniludzie.net/wordpress/deklaracja-praw-2023/

TAK

NIE

Pytanie nr 4

Czy akceptujesz Tezy Programowe do wyborów do Senatu RP zamieszone https://wolniludzie.net/wordpress/tezy-p-2023/

TAK

NIE