Statutu E-Parlamentu Wolnych Ludzi – obowiązujący od 18.02.2023