Regulamin Sejmiku Bydgoszcz (2A)

Składam projekt Regulamin sejmiku ,,Współdecydowanie” dla sejmiku Bydgoszcz.
Popieram go i uważam że stanowi podstawy do rozpoczęcia prawdziwego rozwoju sejmiku.

Tym samym polecam go innym Sejmikom. Zapraszam innych wolnych ludzi by ten projekt pobrali, zapoznali się z nim i zgłaszali do swoich sejmików.


Pragnę zwrócić uwagę że można go przyjąć w całości, dokonać w nim poprawek według decyzji sejmiku lub opracować własny.


Dziękuję.
Podpis : Andrzej Pytel