[Propozycja 4] Krystyna Kwapisiewicz : STATUT E-PARLAMENTU WOLNYCH LUDZI (wersja 30.08.2022)

Wersja ostateczna z 30.08.2022

Statut powinien być opoką, na której można budować  stabilnie działającą społeczność. Nie można zmieniać jego treści w zależności od sytuacji. Dlatego powinien określać tylko ramy funkcjonowania tej społeczności, a zarazem stanowić gwarancję tego, że działania tej społeczności nie zboczą z drogi jej założycieli. Pozostałe sprawy mogą określać regulaminy, również głosowane przez E-Parlament Wolnych Ludzi w drodze e-głosowań.

Właśnie z tych powodów, mój projekt Statutu określa jedynie strukturę organizacyjną, główne cele naszej działalności, organy i kompetencje. Myślę, że będzie zrozumiały i przejrzysty dla każdego z nas oraz dla każdego nowego członka E-Parlamentu Wolnych Ludzi.

Z wyrazami szacunku dla Twórców pozostałych projektów

Krystyna Kwapisiewicz