Protokół z przeprowadzonych głosowań uzupełniających nad, wyborem Regulaminu dla Sejmików Chełm, Koszalin, Tarnów oraz głosowania nad Regulaminem Sondaży