Protokół z przeprowadzonych głosowań nad wyborem Regulaminu dla Sejmików