Wyniki głosowania nad Regulaminem Sejmików

Publikujemy protokoły E-Głosowań, które odbyły się w dniach 3-13 maja 2023. Publikujemy listę plików, według alfabetu a-z. Nazwy plików to miasto. Należy kliknąć na klawiszu i pobrać plik PDF. Dodamy tylko, że na protokołach są wykropkowane dane osób głosujących, które nie wyraziły zgody na publikację danych.

Opracował Admin
Tomasz Kalinowski