Projekt Regulaminu Sejmiku z auto poprawką art. 3 “WSPÓŁDECYDOWANIE” (2C)