Regulamin Sejmiku Wałbrzych (2)

Składam wniosek – Projekt regulaminu Sejmiku Wałbrzych .

Na podstawie obowiązującego statutu e-parlamentu zał.nr.2 pkt.5 lit.a
w kolejności:


1.Wstęp
2.Propozycja Regulaminu Sejmiku
3.załącznik.nr1
4.załącznik nr.2

podpis składającego wniosek : Grzegorz Szupszyński

Pozdrawiam,
Grzegorz Szupszyński
Koordynator Sejmiku Wałbrzyskiego eParlamentu Wolnych Ludzi