Regulamin Sejmiku Wałbrzych

WNIOSEK

Składam wniosek – Projekt regulaminu Sejmiku Wałbrzych .

Na podstawie obowiązującego statutu eparlamentu zał.nr.2 pkt.5 lit.a
w kolejności….
1.Wstęp
2.Propozycja Regulaminu Sejmiku
3.załącznik.nr1
4.załącznik nr.2

podpis składającego wniosek : Grzegorz Szupszyński

Pozdrawiam,
Grzegorz Szupszyński
Koordynator Sejmiku Wałbrzyskiego eParlamentu Wolnych Ludzi

Pliki do edycji