Kryzysy, a demokracja bezpośrednia – Gdzie jest nadzieja – rozmowa z prof. Mirosławem Matyją i Małgorzatą Łabędzką

Dyskutują Mirosław Matyja, Małgorzata Łabędzka oraz Janusz Zagórski w studio NTV. Uczestnicy próbują podsumować pierwszą i drugą turę wyborów w E-Parlamentu. Poruszają tematy dotyczące demokracji bezpośredniej oraz aktualnej sytuacji Krajowej Rady Koordynacyjnej (KRK) oraz Ruchu Wolnych Ludzi w nowej rzeczywistości po przyjęciu statutu, który wygrał w ostatnim głosowaniu, we wrześniu i październiku 2022. Janusz Zagórski zapowiada nową inicjatywę, po raz pierwszy na antenie, która planuje wprowadzić od przyszłego roku.

Zapraszam do obejrzenia filmu, który zaraz po emisji zdobył bardzo dobre komentarze, oto niektóre:

  • Witam serdecznie Wszystkich I Wielki Szacunek dla Pana Janusza I Jego Rozmówców.
  • Dziękuję za tą merytoryczną dyskusję. Brawo Panie Januszu że Pan wraca do nas, bo się zagubiliśmy. Potrzebujemy więcej konsultacji z Panem Profesorem.
  • Dobrze posłuchać mądrych ludzi

Pobierz wersję MP3 na smartfon

Link do filmu w NTV na >>facebook<<

W wywiadzie jest mowa o możliwości wprowadzaniu demokracji bezpośredniej, ad-hoc w ramach artykułu 170 Konstytucji Polski, na którą zwraca prof. Matyja w wywiadzie uwagę. Konstytucja przewiduje referendum lokalne jako formę bezpośredniego sprawowania władzy w art. 170.

Art. 170

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa. >>link<<

Zgodnie z art. 118, ust. 2 prawo do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą przysługuje również grupie co najmniej stu tysięcy obywateli, którzy posiadają prawo wyborcze. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Referendum ogólnokrajowe jest traktowane jako procedura wyjątkowa wskazana po zasadach działania Sejmu i Senatu.

Art. 118

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.
  2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
  3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania. >>link<<

Opracował
Tomasz Kalinowski