Termin głosowania zmieniony

Na wczorajszym posiedzeniu nadzwyczajnym KRK, na które został zaproszony Marcin Gawlas reprezentujący iVoting anulowano termin głosowania nad statutami 1 września. Planowany nowy termin to 12 września. Decyzję taką podjętą, m. inn. z powodu niskiej frekwencji w ostatnim głosowaniu. >>Tutaj wyniki<<

Marcin zaproponował przesunięcie terminu, gdyż iVoting od 8 września wprowadza ulepszoną wersję platformy zwanej iVoting Free 2.0, która będzie posiadać aplikacje na smartfony. Każdy będzie miał możliwość pobrania ze sklepu Google Play lub Apple Apps aplikację do głosowania, zainstalowanie jej i głosowanie smartfonem. Dodatkowo, zostanie zachowany poprzedni sposób głosowania, za pomocą linku. Według zapewnień, aplikacja znacznie ułatwi sposób głosowania.

Na spotkaniu postanowiono wyłonienie grupy operacyjnej, która dokona testów wewnętrznych systemu w celu dokonania oceny sytuacji i zbadania faktów.

W spotkaniu brał udział Koordynator Warszawski, Michał Czarnocki który razem z Mariuszem Pawlikiem przekonywali, że niska frekwencja wyborcza jest spowodowana wadami systemu iVoting i zachęcali do użycia ankiety na stronie RWL. Natomiast Małgorzata Łabędzka stała na stanowisku, że niska frekwencja jest spowodowana małą reklamą głosowania w mediach społecznościowych i telewizjach internetowych, a Ruch nie posiada funduszy aby finansować Platformę i należy pozostać przy darmowej wersji iVoting.

Marcin Gawlas zaproponował stworzenie strony typu Landing Page na które będą zbierane wszelkie informacje pomocne w uzyskaniu bezstronnych informacji o propozycjach Statutów. Wstępna wersja takiej strony została przygotowana >>tutaj link<< przez Tomasza Kalinowskiego. Marcin zaproponował wsparcie dla głosujących i monitoring działania podczas trwania głosowania.

Tomasz Kalinowski proponuje aby autorzy statutów postarali się stworzyć informacje promocyjne (reklamowe), które można zamieścić na >> stronie Landing Page << aby pomóc w wyborze statutu. Uruchomić za pomocą mediów społecznościowych szeroką kampanię informacyjną łącznie z prezentacjami Video. Część autorów przysłała takie materiały, np. Mirosław Gajda nadesłał trzy filmy, które zostałī umieszczone na stronie RWL. Krystyna Kwapisiewicz nadesłała krótki opis swojego statutu, a większość autorów nadesłała poprawione wersje statutów opatrzone dopiskiem wersja ostateczna.

Opracował T.K.