Dokument rejestrowy i Regulamin Stowarzyszenia EP WL złożony do Starostwa Powiatu Wrocławskiego 7 kwietnia 2022