Bliżej, coraz bliżej – Harmonia kosmosu 2022 – 23-26 czerwca w Torzymiu k / Słubic