Sejmiki – Podróż do Trójmiasta – Zapobieganie działaniom destrukcyjnym