Wybory uzupełniające w E-Parlamencie Wolnych Ludzi (wersja 2)

Kalendarz wyborów uzupełniających

w E-Parlamencie Wolnych Ludzi

Czas procesu wyborczego od 8.11.2023 do 18.02.2024 r.

Zgodnie z obecnym Statutem E-Parlamentu obowiązującym od 18 lutego 2023 Krajowy Komitet Wykonawczy EP ustanowił na XXVIII Posiedzeniu KKW w dniu 6 listopada 2023 r. następujący kalendarz działań wyborczych. Ich celem jest przeprowadzenie elekcji do:

A/ Krajowego Komitetu Wyborczego (KKW)

– na funkcję koordynatora KKW ds. głosowań

– na funkcję koordynatora KKW ds. sejmików

B/ Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego (OKW)

– na 2 vacaty na członka OKW

C/ Sądu Koleżeńskiego

– na 1 vacat jako członka SK

Faza 1

8.XI.2023 od g. 16.00 – opublikowanie Ankiet Kandydata i rozpoczęcie zgłaszania się kandydatów.

17.I.2024 do 16.00 – zakończenie zgłaszania się kandydatów wypełniających Ankiety zgłoszeniowe

Faza 2

17.I.2024 do 19.I.2024

Weryfikacja zgłoszonych kandydatów przez OKW

Faza 3

20.I.2024 do 3.II.2024

Zbieranie podpisów pod nazwiskami kandydatów (minimum 10)

Faza 4

4 – 7.II. 2024

Weryfikacja danych przez OKW

Faza 5

8.II.2024 do 14.II.2024

Głosowanie w E-Parlamencie nad poprawnie zgłoszonymi kandydaturami

Faza 6

15.II.2024 do 18.II.2024

Weryfikacja poprawności wyników głosowań przez OKW

18.II. 2024

Oficjalne ogłoszenie wyników przez OKW

Prosimy pamiętać!

Kandydowanie do władz EP wiąże się z koniecznością bycia zarejestrowanym członkiem EP. Samo – zgłoszenie Kandydata jest poprawne, gdy podaje się taki sam e-mail w Ankiecie zgłoszeniowej jak podany przy rejestracji w EP. Kandydat, zgodnie ze Statutem EP, powinien wykazać się jakąś aktywnością we wspieraniu finansowym EP poprzez wpłacanie dobrowolnych składek – darowizn na konto Stowarzyszenia E-Parlament Wolnych Ludzi.

Ankiety po wypełnieniu przez kandydata nie pojawią się natychmiast, publikujemy je w najbliższym możliwym terminie.

Przypominamy też, że by poprzeć danego kandydata (Faza 3), by mógł dalej startować w wyborach, trzeba być członkiem EP.

Rejestracja na członka EP pod linkiem : https://wolniludzie.net/wordpress/jak-glosowac/

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem dzisiejszym

8 listopada 2023 (od g. 16.00) pośrednictwem strony wolniludzie.net. Tam znajdują się Ankiety do samo zgłoszenia swojej kandydatury.

Kandydat po uzyskaniu poparcia 10 osób z E-Parlamentu oraz poprawności zgłoszenia przez OKW i Admina przechodzi automatycznie pod głosowanie w celu wyboru na dane stanowisko. W czasie oczekiwania na poparcie kandydaci mogą przesłać własne wystąpienie w formie video.

na adres ep@wolniludzie.net – które zamieszczone zostaną w zakładce: https://wolniludzie.net/wordpress/telewizja-wolnych-ludzi/

Mamy 2 kolory Ankiety

Jeśli chcesz kandydować w wyborach uzupełniających do KKW, SK lub OKW, wypełniasz żółtą ankietę kandydata. Należy wypełnić jeden raz. W przypadku, kiedy wypełniający ankietę, popełni błąd lub będzie chciał

uzupełnić treść, może zrobić to tylko jeden raz, poprzez wypełnienie drugi raz Ankiety. Każde następne wypełnienie ankiety przez kandydata nie będzie uwzględnione.

Jeżeli nie jesteś kandydatem a chcesz poprzeć danego kandydata prosimy wypełnić ankietę niebieską. Każda osoba wypełniająca ankietę poparcia, może popierać wiele osób, ale każdą tylko jeden raz. Można udzielić poparcia, tylko osobie, która sama zgłosiła swoją kandydaturę. Jeżeli podpiszesz poparcie dla osoby, która nie kandyduje, to jest ono nieważne.

Ankietę poparcia może wypełnić tylko członek E-Parlamentu Wolnych Ludzi, ankiety poparcia innych osób nie brane są pod uwagę !

Zapraszamy do samo zgłaszania się kandydatów (Faza 1), udziału w podpisywaniu się pod poparciem dla nich (Faza 3), bezpośredniego zagłosowania (Faza 5)!

Ankieta dla kandydatów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu koleżeńskiego, Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej z 8.11.2023
Proszę powyżej zaznaczyć do czego zgłaszasz swoją kandydaturę.
Nazwa Sejmiku do którego należysz (bez wybrania sejmiku zgłoszenie nie ważne)
Imię i Nazwisko kandydata
Telefon komórkowy z kodem kraju (np. 48500100200)
Twój adres e-mail taki sam jaki podano podczas rejestracji do RWL
Wykształcenie
Wykonywany zawód
Informacje na temat pełnionych obecnie i w przeszłości ważnych funkcjach publicznych, kandydowaniu do władz samorządowych, czy do parlamentu, przynależności do partii politycznych, opisać swoją działalności na rzecz dobra wspólnego
Czy posiadasz oprócz polskiego, obywatelstwo jakiegoś innego kraju (jeżeli tak to jakiego). Jeżeli nie posiadasz innego obywatelstwa, zostaw słowo Polskie
Czy współpracujesz (także w przeszłości) ze służbami specjalnymi polskimi czy zagranicznymi.
W rubryce „Inne informacje” nieobowiązkowo można zamieścić różne inne informacje np. o swoich pochodzeniu, rodowodach, tradycjach rodzinnych, pasjach, hobby.
Linki do profili na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, itp.
Jestem świadomy, że jeżeli nie spełniam tego warunku to moje zgłoszenie nie będzie ważne.