Aneks do protokołu Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej OKW z dnia 04.10.2023