Ankieta dla kandydatów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu Koleżeńskiego, Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej E-Parlamentu Wolnych Ludzi z 6.10.2023

PROSIMY PAMIĘTAĆ ABY OSOBY, KTÓRE JESZCZE NIE DOKONAŁY REJESTRACJI DO E-PARLAMENTU WOLNYCH LUDZI, ZROBIŁY TO PODAJĄC TAKI SAM E-MAIL JAK W ANKIECIE. REJESTRACJA DO EP-WL JEST WARUNKIEM KONIECZNYM BY BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIACH.

Ankiety po wypełnieniu nie pojawią się natychmiast, publikujemy w najbliższym możliwym terminie

Informacje wstępne

Zgodnie z obecnym >>Statutem E-Parlamentu obowiązującym od 18 lutego 2023<< oraz rezygnacją Bogusława Klimkiewicza ze stanowiska “Koordynator ds. e-głosowań” rozpoczynamy wybory uzupełnijaące, czyli nabór kandydatów na stanowisko “Koordynatora ds. e-głosowań w Krajowym Komitecie Wyborczym (KKW), dwa stanowiska w Sądzie Koleżeńskim (SK), dwa stanowiska w Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej (OKW) E-Parlamentu Wolnych Ludzi.

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem dzisiejszym t.j. 06 października 2023 i trwać będzie do 20 października 2023 roku, do godziny 23:59 za pośrednictwem strony wolniludzie.net.

Kandydatem na wyżej wymienione stanowiska do KKW, SK, OKW może być tylko członek E – Parlamentu, który wypełni odpowiednie rubryki Ankiety Kandydata na dane stanowisko i zbierze minimum 10 ankiet poparcia dla kandydata w wyborach.

Jestem kandydatem do KKW, SK lub OKW, wypełniam ankietę kandydata

Prosimy o wypełnienie żółtej ankiety. Ankietę należy wypełnić jeden raz. W przypadku, kiedy wypełniający ankietę, popełni błąd lub będzie chciał uzupełnić treść, może zrobić to tylko jeden raz, poprzez wypełnienie drugi raz ankiety. Każde następne wypełnienie ankiety przez kandydata nie będzie uwzględnione.

Nie jestem kandydatem, wypełniam ankietę poparcia

Prosimy wypełnić ankietę niebieską. Każda osoba wypełniająca ankietę poparcia, może popierać wiele osób, ale każdą tylko jeden raz. Można udzielić poparcia, tylko osobie, która sama zgłosiła swoją kandydaturę. Jeżeli dokonasz poparcia osoby, która nie kandyduje, to głos jest nie ważny.

Ankietę poparcia może wypełnić tylko członek E-Parlamentu Wolnych Ludzi, ankiety poparcia innych osób nie brane są pod uwagę.

Ankieta dla Kandydatów

Ankieta dla kandydatów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu koleżeńskiego, Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej z 6.10.2023
Ankieta dla kandydatów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu koleżeńskiego, Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej z 6.10.2023
Proszę powyżej zaznaczyć do czego zgłaszasz swoją kandydaturę.
Nazwa Sejmiku do którego należysz (bez wybrania sejmiku zgłoszenie nie ważne)
Imię i Nazwisko kandydata
Telefon komórkowy z kodem kraju (np. 48500100200)
Twój adres e-mail taki sam jaki podano podczas rejestracji do RWL
Wykształcenie
Wykonywany zawód
Informacje na temat pełnionych obecnie i w przeszłości ważnych funkcjach publicznych, kandydowaniu do władz samorządowych, czy do parlamentu, przynależności do partii politycznych, opisać swoją działalności na rzecz dobra wspólnego
Czy posiadasz oprócz polskiego, obywatelstwo jakiegoś innego kraju (jeżeli tak to jakiego). Jeżeli nie posiadasz innego obywatelstwa, zostaw słowo Polskie
Czy współpracujesz (także w przeszłości) ze służbami specjalnymi polskimi czy zagranicznymi.
W rubryce „Inne informacje” nieobowiązkowo można zamieścić różne inne informacje np. o swoich pochodzeniu, rodowodach, tradycjach rodzinnych, pasjach, hobby.
Linki do profili na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, itp.
Jestem świadomy, że jeżeli nie spełniam tego warunku to moje zgłoszenie nie będzie ważne.

Ankieta dla popierających

Ankieta POPARCIA dla kandydatów do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu koleżeńskiego, Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej z 6.10.2023
Wszystkie wrażliwe dane osoby popierającej kandydata nie będą podawane do publicznej wiadomości.
Imię i Nazwisko kandydata, którego popierasz
Twoje Imię i Nazwisko
To pole będzie podawane do publicznej wiadomości
Nazwa Sejmiku do którego należysz (bez wybrania sejmiku zgłoszenie nie ważne)
Telefon komórkowy z kodem kraju (np. 48500100200)
To pole nie będzie podawane do publicznej wiadomości
Twój adres e-mail taki sam jaki podano podczas rejestracji do RWL
To pole nie będzie podawane do publicznej wiadomości
Jestem świadomy, że jeżeli nie spełniam tego warunku to moje zgłoszenie nie będzie ważne.

Tu będzie pojawiać się lista Kandydatów

pusto

Tu będzie pojawiać się lista popierających

pusto