Żądamy przekazania całości dóbr naturalnych tj. ziemi, wody, lasów i złóż podziemnych do wyłącznej dyspozycji Narodu Polskiego.

Dnia 6.03.2020 Andrzej Duda przedstawiany jako “prezydent” Rzeczpospolitej Polskiej podpisał haniebną nowelizację ustawy oddającą bezcenne złoża naturalne w obce ręce.

https://www.youtube.com/watch?v=_g72nOG7uKU

Ustawa sankcjonuje działanie prawa wstecz, co jest niedopuszczalne w państwie prawa i stanowi groźny wyjątek, który może być powielany w przyszłości. Nowelizacja ustawy procedowana jest nie zgodnie z Regulaminem Sejmu i Senatu. Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu wydały do Projektu nowelizacji negatywne opinie.

Prawdopodobnym autorem projektu nie są posłowie a przedstawiciele MOŚ (Ministerstwa Klimatu), co pozwala na skrócenie ścieżki legislacyjnej (np. brak potrzeby koniecznych konsultacji międzyresortowych i społecznych, brak uzasadnienia ekonomicznego i inne)! Beneficjentem nowelizacji jest m.in. firma kanadyjska Miedzi Copper Corporation (MCC) a nie KGHM, w której Skarb Państwa ma jeszcze ok. 30% akcji, jako prawdopodobnie pierwsza, która złożyła wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznanie złoża (do wyjaśnienia). 

Udzielone koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kopaliny użytecznej jest prawie równoznaczne (po spełnieniu określonych warunków) z promesą na uzyskanie koncesji na późniejszą eksploatację. W związku z powyższym powinny być znane dla potencjonalnych koncesjonariuszy oraz SP i Obywateli taryfy opłat eksploatacyjnych. Należy poddać głębokiej analizie stawki opłat celem uzyskania oczekiwanej renty dla właściciela zasobów jakim jest Naród Polski. W związku z faktem, że wnioski koncesyjne firmy MCC i KGHM były przedmiotem badania Prokuratury należy zapoznać się z jej wnioskami. 

Od 30 lat trwa ograbianie Polski z majątku na ziemi i pod ziemią. Czas by suweren wyraził stanowcze NIE dla praktyki dysponowania jego majątkiem przez fałszywe rządy (umocowane za obce pieniądze i wpływy). Zwołanie zostanie ogólnonarodowe referendum, w którym wezmą udział wszyscy Polacy na świecie, w którym opowiedzą się za tym, czy chcą być właścicielem i dysponentem majątku Polskiego szacowanego na kilkaset bilionów PLN. Przyczyń się do realizacji tego przedsięwzięcia podpisując i propagując tą petycję, która będzie powtarzana wraz z rozwojem projektu zaprezentowanego przez Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Wszystkie informacje znajdziesz w Internecie pod postacią dokumentów i wykładów. Nie dajmy się ograbiać. Powiedzmy NIE dla okradania Polaka, Powiedzmy TAK dla uwłaszczenia Polaków na majątku naturalnym, godności, suwerenności i samorządności gospodarczej naszego Narodu!

Wykłady Krzysztofa Tytko: 

SZALEJĄCY KRYZYS SZANSĄ na Suwerenność Polski i Polaków: https://youtu.be/qHvdnIc1tx0

Przejmujemy Władzę. Konkrety. Powołujemy Narodowy Fundusz Zasobów. Tworzymy Polską Spółkę Wydobywczą:

https://youtu.be/SW2_I8UI96E

Zbiór archiwalnych materiałów filmowych z pracy nad obroną polskich zasobów naturalnych: https://www.cda.pl/okopzn

https://www.citizengo.org/pl/177569-zadamy-przekazania-calosci-dobr-naturalnych-tj-ziemi-wody-lasow-i-zloz-podziemnych-do?utm_source=fb&fbclid=IwAR3WHaI0GN3tg1gdY71WDCFGJdnMEua6QFhgk3ABNzMY81RCjASf9ihxVck

0 Comments

Nie ma jeszcze komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top