JEDNOŚĆ dla WOLNOŚCI (w skr.: JdW)

Każda inicjatywa wolnościowa, która stwarza kolejny ruch wolnościowy, nieformalny lub partię/stowarzyszenie, jest cenna. Tyle tylko, że z założenia założycieli, powinna być ogłaszana jako frakcja wolnościowa, cząstka wielkiego wolnościowego zrywu, gotowa do zjednoczenia w ramach obejmującego je wszystkie komitetu wyborczego. JEDNEGO KOMITETU! Jeśli natomiast do tego nie zmierza, to jest to jedynie głupia, oparta na personalnych ambicjach założycieli , próba dorwania się do koryta. Lub co gorsza, jest sterowanym przez służby ruchem przeciw wolnościowemu zjednoczeniu! Co do programu Pana Maxa, nie będę się szerzej wypowiadał. Lecz nie jest do końca właściwy. Bo dlaczego roszczenie od Niemiec ma być zamieniane na jakąś wyimaginowaną pomoc wojskową? A nie pełne, finansowe zadośćuczynienie? Ale OK. Frakcje mogą mieć swoje pomysły programowe. Zjednoczenie, tylko jeden główny, wspólny, zasadniczy. Scalający. A wyborcy wybiorą sobie w jego ramach, odpowiednich kandydatów frakcyjnych na jakich zagłosują. Głosy jednak wyjdą na korzyść całości. Tak, że w końcu ktoś z niej przejdzie, wejdzie do Sejmu liczniej niż dotąd. Tym celem programowym, jest WOLNOŚĆ i JEDNOŚĆ. Wolność to program docelowy – w postaci demokracji referendalnej, czyli bezpośredniej, z zachowaniem parlamentu, bo są sprawy w jakich Naród będzie wolał oddawać głos przedstawicielom. W Szwajcarii też tak bywa. Zaś Jedność , to narzędzie, które prowadzi do Wolności. Nieodzowne. A resztę programowych pomysłów, zostawmy frakcjom, czyli; Kukiz’15, Konfederacja, Jakubiak – Liroy, Max Kolonko, 1 Polska, ruchy słowiańskie, inne… Brak szerszego programu narzucanego frakcjom, będzie je spajał. Należy uczynić też wyjątek, dla takich małych dyktatorów jak w Konfederacji; Korwin. Bo pokazał, że rozumie wartość zjednoczenia. Po tylu latach…. I dopuścić Monarchię ale konstytucyjno – referendalną. Czyli z prawem Narodu odwołania monarchy w każdej chwili oraz zastępowania jego woli ustawodawczej wolą wyborców. W innym wypadku, taki sojusz nie jest możliwy. Bo stanowiłby zaprzeczenie dążenia do celu głównego, czyli pełni Wolności. A takie zaprzeczenie, oznaczałoby pogardzanie suwerenem – narodem polskim. Odmawianiem mu prawa do politycznego samostanowienia! Tym samym, ten kto mu to uniemożliwia, utrudnia lub nie akceptuje jego przyrodzonego prawa w tym zakresie, nie nadającego się do zawieszenia, kasacji, bo jest prawem niezbywalnym – wielopokoleniowym, staje się jak na dłoni, zdrajcą i kolejnym manipulatorem. Robiącym tylko wodę w głowie świadomości naszego narodu. Takim narzędziem, scalającym, dającym nowoczesne, dotąd nie przedstawione środki operacyjne, narzędzia, ma być projekt JdW (Jedność dla Wolności). Szukajcie, a znajdziecie… Teraz mamy więcej podziałów niż jednoczenia. Nawet Jakubiak i Liroy , których już chciałem pochwalić za wspólny start z Konfederacją, się dzielą. Nie tędy droga. Ale można to jeszcze odpowiednio scalić. I wtedy, będzie tam na pewno przynajmniej jedna frakcja, gdzie ludzie – członkowie sami wybiorą swoich kandydatów. A inni niech podsuwają leniwcom , nie myślącym wyborcom (takich wśród pragnących wolności też nie brakuje) , swoich liderów – bez prawyborów. Bedzie tam różnie. Do wyboru i koloru! Bo tak jest w Wolności!

Rafał Kopko – Orlicki

Uwagi do programu ew. frakcji w ramach JdW;

Co do programu partii Maxa Kolonko, moim zdaniem, powinny być tam pewne poprawki;
1. Władza sądownicza wybierana w wyborach powszechnych, tak samo jak władza ustawodawcza i wykonawcza
– Powinno być; Najwyższa władza sądownicza (bo przecież nie każdy sędzia, tylko sady najwyższe plus konstytucyjny i minister sprawiedliwości), wybierana w wyborach powszechnych spośród wykwalifikowanych, mianowanych sędziów.
2. Zmiana ustawy – „Kodeks Wyborczy” poprzez wprowadzenie karty do głosowania oraz możliwości głosowania przez Internet (zwłaszcza dla środowisk polonijnych)
– Powinno być: Zmiana ustawy – „Kodeks Wyborczy” poprzez wprowadzenie okrągłej, jednej karty do głosowania, jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu, bez numeracji dla komitetów, ustawienia na liście w kolejności rejestracji komitetów, wybory w systemie większościowym bez proporcjonalnego rozkładu na komitety, likwidacja progu zaporowego, oraz możliwość głosowania przez Internet za pomocą elektronicznej spersonalizowanej karty obywatelskiej. Dla Polonii zachowanie prawa wyborczego, pod warunkiem, że płaci podatek kwotowy do Skarbu Państwa RP.
3. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zrównuje kwotę wolną od podatku dla wszystkich Obywateli z kwotą ustaloną dla posłów i senatorów. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla większości Obywateli rozliczających PIT wynosi 3.091 zł. To mniej niż w Botswanie i Maroku! Jednocześnie kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi 30 451 zł. Politycy mają więc naliczoną niemal dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od podatku.
– Powinno być; Likwidacja podatku dochodowego, w zamian wzrost podatków od cen (Vat/obrotowy) z docelową likwidacją podatków i wprowadzeniem podatku inflacyjnego (likwidacja virtualnego pieniądza bankowego bez pokrycia, obligacji SP), co spowoduje jednakowe oprocentowanie liniowe większe kwotowo dla zamożniejszych, bo im więcej ktoś ma pieniędzy tym kwotowo traci na inflacji więcej. Podatek inflacyjny (zwykły dodruk gotówki w obiegu, rozłożony w roku, zależny od ustawy budżetowej – tyle co potrzeba dla państwa), zlikwiduje wszelkie PITy i VATy i sprawozdawczość fiskalną, większość aparatu skarbowego, spowoduje oszczędności obywateli i uproszczenia, a te wzrost PKB który przewyższy poziom tego podatku w każdym roku. O ile od władzy odsunięci zostaną socjaliści. Stąd waluta musi być polska, w polskich rękach.
4. Wyzwolenie przedsiębiorczości Polaków głównie poprzez – gruntowną reformę całego systemu podatkowego
– Spowoduje to, co opisałem wyżej.
5. Reparacje wojenne od Niemiec w formie pomocy wojskowej dla państw wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
– Powinno być: pełne odszkodowanie za straty materialne Polski w IIw.ś., od Niemiec. Zaczynając od strat za zniszczenie Warszawy.
6. Referendum w sprawie prawa do posiadania broni …….. Powinno być; nieautomatycznej. Wprowadzenie obowiązku powszechnej obrony i szkoleń dla mężczyzn, jak w Szwajcarii, z szybkim dostępem do składnic z nowoczesną bronią.
7. Ograniczenie udziału kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– Powinno być: ograniczenie każdego obcego udziału (lub podstawianego przez polskie słupy), do 10% w kapitale mediów lokalnych jak i ogólnokrajowych, wszelkiego rodzaju.
8. Ograniczenie liczby posłów w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej
– Nie! Błąd! Rozwiązanie zniszczyłoby sens JOW-ów. To zmniejszenie zwiększyłoby powierzchnie okręgów jednomandatowych i przejęcie całej władzy przez PiS. Mala Szwajcaria ma ponad 20 okręgów po to, aby zachować szeroki udział regionów we władzy przedstawicielskiej. łatwiej jest poznać kandydatów na posłów w małych okręgach i przebić się ludziom niezależnym partyjnie! Zmniejszenie Sejmu to minimalna oszczędność budżetowa.
9. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych
OK
10. Przeprowadzenie Narodowego referendum w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– Powinno być; ….na podstawie swobodnych projektów i inicjatyw narodowych, referendalnych, poprzedzone co najmniej roczną debatą, swobodną, w mediach.
CD. Dodać;
11. Powinno być; Oddzielenie statusu obywatela od rezydenta, ustanawiając; Obywatelstwo rezydencjonalne bez praw wyborczych i obowiązku czynnej obrony kraju, od obywatelstwa narodowego z prawami wyborczymi i obowiązkami obronnymi, zakazem posiadania drugiego obywatelstwa. Wyjątek dla Polonii, z kartą Polaka, płacącej podatek obywatelski w RP.
12. Tylko Naród polski, jest suwerenem – właścicielem Polski!
Jeśli naród ma być suwerenem, posiadać moc ustawodawczą – referendalną, własność lasów, wód, powietrza, kopalin, w Polsce, to musi zostać jasno powiedziane jaki to jest naród (tylko polski w Polsce?) i kto go stanowi. Stanowić powinien każdy, nawet obcego pochodzenia, kto przyjmuje na siebie te obowiązki, urodził się w Polsce, mieszkał w niej co najmniej lat kilkanaście, uznaje etnos lechicki i kulturę słowiańską za swoje korzenie.

RKO

Warszawa - Marymont - Żoliborz

Back to top