Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, trwają prace nad rozszerzeniem kalendarza obowiązkowych szczepień. Na liście ma się pojawić także szczepienie przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy. Objęte nim mają być dzieci pomiędzy 6. a 24. tygodniem życia urodzone po 31 grudnia 2020 roku.

Rozszerzenie kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia z 18 sierpnia 2011 roku. W ubiegłym tygodniu trafił on do konsultacji.

Szczepienie przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy jest zalecane od 2007 roku. Na początku bieżącego roku Zespół ds. Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia wydał pozytywną rekomendację.

Rotawirusy są czynnikami, które najczęściej wywołują biegunki zakaźne u niemowląt i małych dzieci od 4. do 24. miesiąca życia. Najcięższy przebieg występuje u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, ze względu na szybkie odwodnienie organizmu. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową lub kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zanieczyszczonymi powierzchniami, a także przez wodę pitną. Ponadto źródłem zakażenia mogą być również produkty niewymagające obróbki cieplnej – takie jak owoce czy warzywa.

Z danych NFZ wynika, że w 2019 roku z powodu nieżytu jelitowego wywołanego przez rotawirusy hospitalizowano 23 tys. dzieci do 5. roku życia. Udzielone w związku z tym świadczenia kosztowały przeszło 63,7 mln zł. Ponadto co roku ok. 52 tys. dzieci korzysta z doraźnej pomocy z powodu zakażeń rotawirusowych, a 207 tys. jest leczonych z tego powodu w podstawowej opiece zdrowotnej. Co więcej, szacuje się, że rotawirusy są przyczyną ok. 11 tys. zakażeń wewnątrzszpitalnych u małych dzieci.

Zdaniem autorów projektu dołączenie szczepienia na rotawirusy do listy  obowiązkowych szczepień zmniejszyłoby liczbę hospitalizowanych dzieci o nawet 94 proc. Ponadto częstość występowania biegunek rotawirusowych w całej populacji – także u osób nieszczepionych – miałaby spaść o 74 proc. Z ich szacunków wynika, że wprowadzenie obowiązkowych szczepień, którymi objętych zostanie co najmniej 86 proc. populacji, tylko w grupie dzieci do 6. roku życia przyniesie oszczędności rzędu 60 mln zł rocznie.

Z kolei koszt rozszerzenia kalendarza obowiązkowych szczepień w przyszłym roku wyliczono na ponad 131 mln zł.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w fazie konsultacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna