Dotychczasowy Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz zrezygnował ze stanowiska w lipcu. W odpowiedzi na ogłoszony przez ministra zdrowia nabór na stanowisko wpłynęły oferty pięciu kandydatów.
Mogła przystąpić do niego osoba, która jest obywatelem polskim, lekarzem i uzyskała specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kandydat ma mieć też kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym. Musi mieć także pełnię praw publicznych i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jarosław Pinkas, doktor nauk medycznych, był ostatnio Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wcześniej, w latach 2015 – 2017 pełnił funkcję wiceministra zdrowia. Został jednak zwolniony ze stanowiska po zapowiedziach premiera Morawieckiego o redukcji liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu o 20-25 procent. Wrócił jednak po zaledwie kilku tygodniach z misją utworzenia jednolitej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności.

Wiceministrem zdrowia był już wcześniej, w latach 2005-07. W 2008 r. został zatrzymany przez ABW pod zarzutem korupcji. Trafił do aresztu, skąd wyszedł za poręczeniem i kaucją ustanowioną na 200 tys. zł. Sąd miał sprawdzić, czy przyjął m.in. kilkadziesiąt tysięcy zł gotówki za sprzyjanie firmie diagnostycznej i czy przyjmował również drogie prezenty, np. wieczne pióro za 3 tys. zł. Za zarzuty korupcyjne groziło mu do 10 lat więzienia. Jednak w 2015 r. prokurator wycofał akt oskarżenia, a sąd prawomocnie uniewinnił Pinkasa od wszystkich zarzucanych mu czynów.

dziennik.pl