Mobilizacje wojenne….

Mobilizacje wojenne…. Próba neutralizacji zbrojnego oporu etnicznych obywateli EU.

Mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej. Dotyczą dokładnie państw, które znajdują się w planie budowy projektu tzw. ”Trój-morza”. Mobilizacje rezerwistów są częste i obejmują duży przedział wiekowy mobilizowanych. 

Mobilizacje są uciążliwe, ponieważ odbywają się w trybie natychmiastowości, czyli osobistym przybyciem do jednostek w ciągu krótkim czasie.

Powoływani do wojska obywatele – z tego powodu – skarżą się na kłopoty w pracy, lub kłopoty w prowadzeniu biznesów.

KTO ZARZĄDZA TAJEMNICZĄ MOBILIZACJĄ?

Dokładna analiza oficjalnych dokumentów pokazuje jednak, że mobilizacje wojskowe nie są żadną akcją NATO. To inicjatywa lokalna kilku państw z regionu tzw. ”Trój-morza” i nie jest wpisana w plany NATO.

Dlaczego kilka europejskich państw, które są przecież luźno powiązane poprzez UE, nie będących w specjalnie przyjaznych stosunkach i różniących się od siebie światopoglądowo – tak ochoczo zjednoczyły się potajemnie przed własnymi obywatelami i w wielkim sekrecie przed nimi dokładnie zaplanowały i skoordynowały identyczne działania wojskowe?

Warto wspomnieć, że te wszystkie państwa nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w związku z tymi akcjami wojskowymi. Obywatele do tej pory nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego są gwałtownie wyrywani z własnych domostw.

Ośrodki monitoringu bezpieczeństwa europejskiego (te państwowe, jak i te poza-rządowe) – nie komentują zaistniałych mobilizacji; a często wyrażają zdumienie z tego faktu.

Otóż obecnie nic nie wskazuje, aby poziom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej uległ zmianie; wręcz przeciwnie: poziom bezpieczeństwa jest stabilny!

Agendy monitoringu wojskowego nie alarmują o żadnych znaczących ruchach wojsk Rosji wzdłuż flanki wschodniej. Nic też ‘ciekawego’ nie wydarzyło się na Ukrainie.

Nawet jeśli jest łatwiej zrozumieć ćwiczebne mobilizacje w Polsce (z uwagi na bliskość sąsiadującej Rosji) – to w ogóle ciężko zrozumieć takie ostre mobilizacje w Rumunii, Chorwacji, Czechach….

Eksperci dali jasno sygnał: ”że coś nie gra” !

SOJUSZNICY KOMENTUJĄ

Znamienne jest, że biuro prasowe wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce w ogóle nie odniosło się do opisanych faktów.

Sztab Główny NATO również milczy.

To co się dzieje?

 1. Otóż wydarzyła się w prasie pewna ”omyłkowa”(?) wypowiedź jednego z generałów wojsk lądowych Chorwacji
 2. W tym czasie ukazały się w portalu WikiLeaks nowe dokumenty, które wyciekły z obrad Bilderberg oraz kilku masońskich Lóż
 3. Opublikowano też treści prywatnej korespondencji i stenogramy rozmów telefonicznych odkodowanych z komunikatorów Internetowych prowadzonych przez środowiska syjonistyczne, pomiędzy sobą oraz z politykami z Europy Środkowej
 4. Są też niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad, a sztaby wojskowe kilku europejskich państw współpracują potajemnie z agendą Izraela

Wszystko to jest dziwną mieszanką, ale po analizie ujawnionych faktów przez byłych specjalistów wojskowych, wychodzi całkowicie klarowny i przejrzysty obraz….

… Obraz, który tłumaczy liczne i tajemnicze mobilizacje wojskowe w Europie Środkowej!

PRZECIEKI, WYPOWIEDZI I DOWODY

W Internecie krąży pewien raport autorstwa eksperckiego think-tank’u z Kanady, który dodatkowo łączy wspomniane fakty z inną aktywnością w Europie Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Otóż widoczny jest wzrost nakładów finansowych w remont europejskich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz mostów.

Chodzi głównie o zwiększenie przepustowości.

Rozbudowują się także stacje kolejowe i cywilne porty lotnicze.

Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że mobilizacje w Europie Środkowej i Południowej – są częścią dużego planu szybkiej relokacji (czytaj: wywózki z miejsca zamieszkania do innych miejsc) rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz z szybką ich zamianą i zastąpieniem uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Najistotniejszy jednak jest fakt, iż przepustowość drogowa powiększa się w oba kierunki Wschód – Zachód. Któż ucieka przed rosyjskim frontem w kierunku wschodnim?

… I wcale nie chodzi tu o zwiększenie możliwości dla wojsk sojuszniczych, realizujących swoje zobowiązania art. 5 NATO względem Polski.

Ogólny plan relokacji i wymieszania ludności europejskiej z uchodźcami pochodzenia nie-europejskiego jest znany również agendom akredytowanym przy ONZ. Protokoły instruktażowe ”wielkiej relokacji” czy ”Agendy 2030” nie noszą wcale klauzul tajności i są dostępne w oficjalnym obiegu. Każdy ma do nich dostęp, jeśli tylko poszuka (w jęz. angielskim).

Znany też powszechnie jest fakt, że usilnie o realizację tego planu ”wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie, chociażby w osobach znanych złoczyńców: Georg’a Soros’a, Rockefeller’ów, korporacji bankowych J.P. Morgan, Golden Sachs, etc. Swoją cegiełkę dorzuca też w oficjalnych wypowiedziach państwo Izrael.

Cóż takiego zdradził chorwacki generał?
Zanegował – w piśmie do Sztabu Generalnego – możliwość użycia wojska chorwackiego do pacyfikacji własnej ludności. Wyraził ostry sprzeciw działaniom wojska przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu niedawnych wojen niepodległościowych w regionie.

Chorwacki MON odpowiedział zdecydowanie: generał został zawieszony w czynnościach.

Ale właśnie wtedy dziennikarze przejęli inicjatywę i opublikowali teksty, z których jasno wynika, że mobilizacje rezerwistów mają na celu zwabienie mężczyzn w wieku poborowym do koszar, aby zneutralizować ich potencjalny opór i bunt przeciw relokacjom etnicznym i pacyfikacjom ludności cywilnej!

W sieci pojawiły się natychmiast tajne dokumenty, które potwierdzały te szokujące hipotezy!

Dodatkowo portal WikiLeaks opublikował stenogramy z rozmów izraelskich agentów wywiadu z politykami państw Europy Środkowej i Południowej.

Treści tych rozmów świadczyły, iż głównym powodem gwałtownych mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym jest: skoszarowanie, oszukanie i pozbawienie ich możliwości ochrony swoich bliskich oraz pozbawienia ochrony ludności lokalnej.

DO RZECZY

Obraz rysuje się następująco:

 • ONZ lub inne (bliżej nieokreślone czynniki) zadecydują o ustanowieniu nowego ładu w Europie (spowodowanego np. epidemią lub buntem grup etnicznych).
 • Zostanie natychmiast wdrożony plan ”wielkiej relokacji”, polegający na błyskawicznej wywózce rdzennych ludności oraz zastąpieniem jej ludnością napływową (obcą).
 • Aby zniwelować groźby buntów rdzennej ludności: należy zneutralizować jej zdolności sprzeciwu. W tym celu plany przewidują powszechną mobilizację osób zdolnych do wojny (mężczyzn w wieku poborowym).
 • Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich, aby nie przeszkadzali w relokacji ludności cywilnej. Kobiety i nieletni oraz starcy mieliby zostać przewiezieni w nowe, odległe miejsca pobytowe.
 • Skoszarowani mężczyźni zostaliby pozbawieni kontaktu z bliskimi i nie mogliby im fizycznie pomóc czy ratować swoich dobytków. Ich domostwa miałaby zająć ludność napływowa (z innych regionów Europy lub uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu).
 • Zmobilizowanym mężczyznom wydane zostaną tylko mundury. Broń nie zostanie im wydana! Jako wojskowi będą objęci zaostrzonym prawem wojennym. (Identyczna sytuacja była w stanie wojennym w Polsce w roku 1982; część opozycjonistów z NSZZ Solidarność została internowana, ale część opozycjonistów zmobilizowano jako rezerwistów; wydano im mundury, ale nie wydano im broni. Zostali zneutralizowani i pozbawieni kontaktu ze swoimi bliskimi).
 • W taki sposób czynniki kierujące tą operacją ”wielkiej relokacji” chcą wyeliminować przewidywany ostry opór społeczny i krwawe bunty ludności lokalnych. Chcą wyeliminować groźbę powstania Ruchu Oporu, zanim jeszcze narody zrozumieją i dojrzą zastawiane na nie pułapki.
MIEJSCA ODOSOBNIENIA

Koszary to pułapki zastawione na mężczyzn zdolnych do walki i buntów zbrojnych.

Mobilizacje rezerwistów są ćwiczone, aby przyzwyczaić zmęczoną ludność do takich akcji. Niestety, ale każda następna mobilizacja może okazać się tą ”prawdziwą”, z której mężczyźni nie zostaną wypuszczeni z koszar. Nie będą mogli wtedy bronić swoich bliskich i swojego dobytku. Obcy zajmą ich domostwa.

Skoszarowani mężczyźni nie zostaną powiadomieni o nowych miejscach pobytu ich bliskich; zostaną pozbawieni kontaktu z nimi. Część z nich zostanie przewieziona do obozów koncentracyjnych oraz do obozów pracy. Koszary wojskowe zostaną zamienione w więzienia – a pozostali poborowi i rezerwiści będą wykonywać pracę za głodowe stawki.

Mobilizacje rezerwistów same sprowadzą mężczyzn w pułapkę (czyli do koszar)… bez konieczności ich ścigania i wyłapywania.

Co za genialna idea!

Widać tu wyraźnie ‘żydowską szkołę myślenia’.

SZCZEPIONKI

Wszyscy zdolni do obrony polskich granic, w czasie mobilizacji zostaną napewno zaszczepieni….

Pretekst dla przymusowych szczepień zawsze się znajdzie! Chociażby na groźbę epidemią nowego-groźnego wirusa.

Po kilku miesiącach (może po roku) od zaszczepienia trucizną – kilka milionów zdolnych do walki mężczyzn i kobiet – otruci, będą tylko wrakiem człowieka… bez zdolności bojowych!

Metale ciężkie i wirusy zaordynowane w szczepionkach skutecznie spustoszą ciała oraz zniszczą układy odporonościowe.

To najłatwiejszy i najtańszy sposób pozbycia się potencjalnych sił oraz buntów ludności etnicznej, zamieszkującej dane terytorium – celu tej pacyfikacji… czyniąc przestrzeń dla wroga.

KOMU ZALEŻY?

Między-morze to tradycyjnie łakomy kąsek dla syjonistów, a nawet dla większości żydostwa.

Państwa znajdujące się w projekcie Między-morza są zasobne i obfite; ogromne złoża naturalne, gęsto zalesione, żyzne… są w stanie wyżywić duże populacje… kontrolują szlaki morskie.

Żydzi już od 150 lat łakomie spoglądają w region Europy Środkowej i Południowej… i wiele robią, aby przejąć tę część kontynentu dla siebie.

Widać to już dobitnie na Ukrainie!

Żydzi wdarli się w politykę państw regionu tej części Europy i nie myślą oddać zajętych już pozycji.

Media syjonistyczne sprawnie odwracają uwagę od istoty spraw, ogłupiając – nic nie domyślającą się – gawiedź!

Przykład Polski jest potwierdzeniem tej tezy.
 • Po polskich salonach politycznych szwenda się jakiś przybłęda żydowski, izraelski sierżant o nazwisku Daniels!
 • Środowiska i gminy żydowskie biorą z polskiego budżetu państwa tyle – ile im się podoba; chociaż bieda Polaków oraz zadłużenie Polski rośnie błyskawicznie!
 • Polskie lotniska cywilne są przejmowane przez izraelskie wojska!
 • Punkty ujęć wody dla dużych miast w Polsce są sprywatyzowane i kupione przez izraelskie biznesy!
 • Główne sieci energetyczne są ”ochraniane” przez izraelskie agencje ochroniarskie!
 • A polskie koszary wojskowe i magazyny amunicji są ochraniane i zarządzane przez agencje ochrony z siedzibą w Tel-Avivie.
SKANDALE SIĘ MNOŻĄ!

Kilka lat wstecz Sejm RP uchwalił ustawę o możliwości oddania sprzętu wojskowego Wojska Polskiego w ręce wojsk obcych oraz możliwości używania mundurów polskich przez obce wojska (nawet te, które nie należą do NATO).

To ogólnie znane fakty!

W takiej oto Polsce żyjesz Polaku – ignorancie!

Czy coś robisz, aby się temu sprzeciwić?

Oglądasz tylko głupie ‘telewizje śniadaniowe’ i wątpliwej jakości rozrywkę! Wtedy… kiedy Żydzi szykują się do wyrzucenia ciebie z twojego miejsca!

Polaczku…. Gamoniu!

Wojskowe Komisje Uzupełnień (WKU) oprócz częstych mobilizacji prowadzą też spis samochodów; zwłaszcza tych terenowych i SUV-ów.

Dlaczego?

 1. Ponieważ Żydzi ewakuujący się z Izraela (przed atakiem rakietowym z Iranu) do Polski nie będą mieli czasu ściągnąć swoich samochodów. Żydzi wezmą sobie auta terenowe i SUV-y za darmo… od Polaków – przecież Żydzi są przyzwyczajeni do luksusów.
 2. A ty Polaku jesteś przyzwyczajony aby zapier…alać ciężko za granicą na nowy samochód… który oddasz za darmo Żydowi!
 3. Żydzi ukradną budynki mieszkalne od Polaków… a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie, albo w pokoju wieloosobowym z obcymi ludźmi.

Tylko dlatego, że Polaczku jesteś niemy i głuchy…. Nie dostrzegasz znaków!

Ale możesz to jeszcze zmienić!

Obudź się i zacznij przyszykowywać się do walki. Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, ucz się walki, ucz się zasad dominacji Internetu, ucz się zarządzać sięcią Internetu…!

… Ucz się wszystkiego, co przyda ci się, aby przeżyć, przetrwać! Zniszczyć wroga-złodzieja, który chce cię okraść z twojego państwa… z twojej tradycji… twojej historii… twojej tożsamości … twoich praw!

Pokaż, że wolność dla ciebie jest wartością NADRZĘDNĄ!

Że nigdy nie wyrzekniesz się tej wartości!

Przeczytaj też:

PiS przekazuje izraelskim wojskom polskie lotniska cywilne! http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/pis-przekazuje-izraelskim-wojskom-polskie-lotniska-cywilne

Międzymorze jako łup ustawy 447

http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/miedzymorze-jako-lup-ustawy-447

RODO-FICTION

http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/rodo-fiction

Odesłać żydowskie medale z powrotem do Izraela. http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/odeslac-zydowskie-medale-z-powrotem-do-izraela

Opublikowano za: http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/mobilizacje-wojenne-proba-neutralizacji-zbrojnego-oporu

0 Comments

Nie ma jeszcze komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top