Czy ABW obecnie pisze tzw. “ukraińskie listy likwidacyjne Polaków”? Patrioci zagrożeni?

ANONIMUS – BLOG KTÓRY PRZEDSTAWIA WSZYSTKO TO CZEGO NIE MA W INNYCH ARTYKUŁACH – PUBLIKUJĘ OD DAWNA!

Czy ABW obecnie pisze tzw.

“ukraińskie listy likwidacyjne

Polaków”? Patrioci zagrożeni?

Czy to już spisek ABW przeciwko Polsce?

August 2, 2020

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( struktura specjalna powołana do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej) została ostrzeżona już w miesiącu lutym 2020 roku o ”ukraińskich tajnych listach wrogów Ukrainy” – czyli Polaków do ‘odstrzału’.

Komplet ”ukraińskich tajnych listach wrogów Ukrainy” przekazały polskiemu ABW – węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego (Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai).

 • ”Ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy” – czyli tzw. “listy likwidacyjne” – są niemal identyczne z tymi, z okresu II wojny światowej, które zbrodnicze UPA i OUN wykorzystywały m. in. do zbrodni ”Rzezi Wołyńskiej” – aż do czasów zakończenia ”Akcji Wisła”.
 • ”Ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy” – czyli tzw. “listy likwidacyjne” – te obecne, przekazane Polsce przez Węgrów – zapełnione są setkami polskich nazwisk – czyli Polaków (działaczy patriotycznych, dziennikarzy i pracowników fundacji) mieszkających w Polsce i na Ukrainie.
 • ”Ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy”– czyli tzw. “listy likwidacyjne” – są skierowane wyłącznie przeciwko Polakom i Węgrom.

Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai – czyli: “węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego” prowadzą obecnie na Ukrainie tajną działalność w celu ochrony mniejszości węgierskiej, mieszkającej w kilkunastu powiatach ukraińskich….

… Przed wojną ziemie te należały do Węgier.

LINKI DLA NIEZORIENTOWANYCH O: “ukraińskich tajnych listach wrogów Ukrainy”

PATOLOGICZNA POLITYKA UKRAINY WZGLĘDEM SĄSIADÓW

Ukraińska polityka rządu prowadzona w stosunku do mniejszości etnicznych zamieszkujących Ukrainę jest patologiczna, toksyczna i generuje stale rosnące konflikty!

Szczególnie rząd ukraiński rozjuszył mniejszości nie-ukraińskie ustawą zakazującą lub utrudniającą nauczanie w szkołach w językach narodowych – przypisanym danej mniejszości etnicznej.

To właśnie od tego czasu mniejszości Polaków na Ukrainie skarżą się na urzędowe przeszkody w nauczaniu w języku polskim.

Otwarta wrogość tępego ‘ludu ukraińskiego’ nie posiada żadnego racjonalnego wytłumaczenia!

… Ale ustawa ta uderzyła również w inne mniejszości… w tym również w mniejszość węgierską.

Polityka Węgier jest przejrzysta: wszystkim swoim ziomkom, którzy w wyniku wojny znaleźli się w granicach innego państwa – doręczają z urzędu węgierskie paszporty i obywatelstwa.

Wywołało to niczym nie-uzasadnioną furię ze strony ukraińskiego rządu!

Zaczadzeni ukraińscy politycy zakazali obywatelom ukraińskim – ale węgierskiego pochodzenia – przyjęcia węgierskich paszportów i obywatelstwa(sic!).

Wybuchł skandal, ponieważ Ukraina złamała w taki sposób prawo Unii Europejskiej, które promuje mniejszości etniczne w Europie.

Zagrożono – z tego powodu – Ukrainie konsekwencjami w procesie etapowego przyjmowania Ukrainy do struktur UE.

ZDECYDOWANA I PRZEJRZYSTA REAKCJA WĘGIER

Węgry zażądały od Unii Europejskiej (“jako reakcji wzajemności”) zawieszenia negocjacji stowarzyszeniowej: UE – Ukraina….

… A rząd węgierski wielokrotnie wetował (i regularnie wetuje) w urzędach UE wszystkie ustawy pro-ukraińskie.

Zmusiło to Niemcy do delikatnej reakcji w tej węgiersko-ukraińskiej kłótni (czytaj: otwartej nienawiści). Niemcy robią wiele, aby zdobyć dla niemieckiej gospodarki stały dopływ taniej i niewykwalifikowanej masy ukraińskiej.

Ukraina nie jest w żadnych strukturach UE – a więc Niemcy muszą przepchać urzędach Unii Europejskiej specjalne regulacje dla Ukraińców.

Niemcy nic nie osiągnęły – ponieważ małe, ale odważne Węgry zdecydowanie chronią swoich interesów (interesów węgierskiej mniejszości narodowej na Ukrainie) i zawzięcie wetują każdą niemiecką inicjatywę w kwestii ukraińskiej!

 • Polacy mogą tylko pozazdrościć odwagi i skuteczności politycznej polityków z Budapesztu!

Do tej pory sytuacja jest otwarta i żadna ze stron nie ustępuje od swoich żądań.

Ukraińcy oficjalnie przyjmują tradycję UPA, OUN i SS Galicjen za swoją… i są głusi na protesty Polaków i Węgrów.

Ukraina z tego powodu traci rocznie setki milionów euro z różnych programów UE, a sami Ukraińcy są blokowani w UE jako przyjezdna lub sezonowa siła robocza.

WĘGIERSKIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Węgrzy prowadzą solidną i konsekwentną politykę w celu ochrony swoich ziomków, mieszkających w granicach obecnej Ukrainy. Swoją tajną działalność prowadzą tam “węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego”, które monitorują wszystkie ruchy ukraińskich urzędów oraz samych Ukraińców, którzy coraz częściej obnoszą się ze swoją pogardą i nienawiścią do mniejszości węgierskiej.

 • Faszyści ukraińscy stosują metody identyczne, jakie stosowały zbrodnicze UPA i OUN – zastraszają Węgrów, a nawet próbują ich wgonić i przejąć nielegalnie ich nieruchomości.

Budapeszt w ogóle nie przestraszył się tępaków ukraińskich i zaostrzył stosunki polityczne z Kijowem.

Agenci “węgierskich służb bezpieczeństwa narodowego” prowadzą wiele niezbędnych akcji na Ukrainie, a jedna z tych akcji przyniosła nieoczekiwane wyniki: zdobyto ”ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy”(!)…

… czyli tzw. “listy likwidacyjne” – jest to forma wyroków na Węgrów!

Treść tych “list likwidacyjnych” to rzędy nazwisk etnicznych Węgrów zamieszkujących Ukrainę… ale też Węgrów pracujących w węgierskim rządzie… oraz węgierskich urzędach… czy węgierskich fundacjach o charakterze patriotycznym.

Osoby te – według Ukraińców – szkodzą, a nawet zagrażają tzw. ”wolnej Ukrainie”.

”Ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy” – to faszystowskie listy wykonane przez UPA, OUN a później przez SS Galicjen (w czasie II wojny światowej), zawierające nazwiska osób do likwidacji!

 • Warto wspomnieć, że dwie trzecie osób z tych list zostało zlikwidowano w czasie II wojny światowej. I właśnie takie listy ponownie pojawiły się – w czasach obecnych – w obiegu i przestrzeni Ukrainy!
 • Węgrzy domagający się swoich praw na Ukrainie są z powodu tych ”list likwidacyjnych” poważnie zaniepokojeni i wysłali petycję do instytucji UE o przysłanie unijnych inspektorów wyposażonych w specjalne kompetencje w celu rozpoczęcia oficjalnego śledztwa.

Niezależnie, ‘węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego’ (wywiad cywilny) oraz “węgierski wywiad wojskowy” również prowadzą procedury w celu ochrony fizycznej Węgrów mieszkających na Węgrzech, których nazwiska znalazły się na ”ukraińskich tajnych listach wrogów Ukrainy”.

Niektórym działaczom patriotycznym oraz niezależnym historykom i prokuratorom węgierskiego IPN przydzielono ochronę osobistą.

UKRAIŃCY NIELEGALNIE WWOŻĄ BROŃ DO WĘGIER

Niepokoją też liczne doniesienia z granicy węgiersko-ukraińskiej – gdzie niestety – zanotowano wzrost przemytu broni z Ukrainy do Węgier.

Powszechnie uważa się, że na Węgrzech powstają tajne ukraińskie magazyny broni dla mniejszości ukraińskiej oraz pracowników ukraińskich tam pracujących. W związku z tym ‘węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego’ obawiają się aktów terrorystycznych!

Na Węgrzech panuje trudna specyfika pobytu Ukraińców, ponieważ Ukraińcy w 90% są zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z kapitałem chińskim – co całkowicie alienuje ich od społeczeństwa węgierskiego.

Są nikłe szanse, aby przeniknąć w środowisko ukraińskie i je skutecznie kontrolować. Węgry to państwo, które przyjmuje niemal każdą ilość kapitału chińskiego i pozwala budować chińskie zakłady produkcyjne.

POLACY NA “LISTACH LIKWIDACYJNYCH”

Węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego operujące po ukraińskiej stronie granicy okazały się niezwykle efektywne… m. in. zdobywając tzw. ”ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy” – czyli tzw. ”listy likwidacyjne”.

”Listy likwidacyjne”były tak wyczerpujące w treści, że oprócz nazwisk obywateli węgierskich… znajdowały się też nazwiska obywateli polskich….

… i to w zastraszającej dużej liczbie; zarówno Polaków zamieszkujących Ukrainę – jak też Polaków mieszkających w Polsce!

UWAGA:

Ogólnie zidentyfikowane kilkaset Polaków – określonych jako wrogów wolnej Ukrainy!

Na ukraińskich ”listach likwidacyjnych” znajdują się wspólcześni:

 • polscy działacze patriotyczni,
 • polscy dziennikarze,
 • polscy prezesi fundacji polskich na Ukrainie,
 • działacze polonijni mieszkający w Polsce i zagranicą,
 • oraz zamieszkali w Polsce adwokaci, dziennikarze i działacze lokalni.

Węgry – jako lojalny sojusznik NATO, członek UE oraz przyjaciel Polski – przekazał wszystkie kopie zdobytych ukraińskich ”list likwidacyjnych” do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie; oraz do siedziby Inter-Polu.

NIELEGALNE UKRAIŃSKIE MAGAZYNY BRONI W POLSCE

Niepokojące fakty przemytu broni z Ukrainy do Węgier znajdują swoje odbicie również w Polsce.

Polska Straż Graniczna stale wysyła alarmujące sygnały do polskiego MSWiA i polskiej ABW o licznych nielegalnych transportach ukraińskiej broni do Polski!

Wiele takich transportów zidentyfikowano… ale to ułamek całego procederu!

Polska Straż Graniczna uważa, że takich nielegalnych transportów ukraińskiej broni do Polski jest co-najmniej kilka w każdy tydzień.

 • Co najmniej kilka razy w miesiącu polska policja odnajduje i likwiduje tajne składy nielegalnej broni w całej Polsce! 
 • Zdecydowana większość magazynów tej nielegalnej broni – to magazyny lokowane na posesjach Ukraińców mieszkających w Polsce… lub posesjach osób należących do mniejszości ukraińskiej mieszkajacej w Polsce od czasów zakończenia II wojny światowej!

ODRZUCONA WĘGIERSKA OFERTA WSPÓŁPRACY DLA POLSKI

Węgierskie służby bezpieczeństwa narodowego zaoferowały Polsce ścisłą współpracę, ale – nie wiedzieć dlaczego – polskie MSWiA odmówiło takiej współpracy (sic!).

Nieoficjalnie Warszawa wytłumaczyła Węgrom, że Polska to inna specyfika i inny target (sic!)

Czy ktoś rozumie taką głupotę PiS-iorskiego MSWiA ?! ….

i zażydzonego PiS-iorskiego ABW ?!

Przecież zintegrowane akcje wywiadów Polski oraz Węgier wywołałoby o wiele większą presję na władze ukraińskie!

Polska i Węgry razem mogłyby zmiażdzyć Ukrainę w Unii Europejskiej – i żadne Niemcy nic by Ukrainie nie pomogły!

… Tak właśnie PiS-iory okazały wdzięczność Węgrom za „listy likwidacyjne”… (sic!)

 • Odnosi się wrażenie, że: PiS-iory wręcz chcą ułatwić ukraińskim przestępcom aby bezproblemowo nękali Polaków!

 • Odnosi się wrażenie, że: PiS-iory zawarły tajne przymierze z ukraińską przestępczą reakcją z UPA, OUN oraz reaktywowanej i legalnej na Ukrainie: ‘SS Galicjen’.

Chociaż polskie MSWiA oraz ABW – dysponuje ukraińskimi ‘listami likwidacyjnymi’ przeciwko Polakom – to nie wykonało żadnych ruchów (chociażby wzorem Węgrów – nie zapewniono Polakom żadnej ochrony osobistej(!)… a nawet nie powiadomiono tych Polaków, których nazwiska znalazły się na tych zbrodniczych listach!

Kurwa… to już ‘lekka’ przesada – czy ‘delikatne’ niedopatrzenie (sic!)

SKANDAL!

Również wielu Polaków zaangażowanych patriotycznie (prezesi fundacji, polonusi, dziennikarze, działacze) twierdzą, że same ukraińskie “listy likwidacyjne” nie są dla nich niczym nowym… ponieważ od dawna już dostawali sygnały o takim procederze!

ROSNĄCE UKRAIŃSKIE CHAMSTWO !

 • Ukraińskie mniejszości narodowe, ukraińskie fundacje funkcjonujące w Polsce czy pospolite ukraińskie organizacje przestępcze działające w Polsce – często kierują groźby karalne do aktywnych patriotycznie Polaków.
 • Ukraińskie mniejszości narodowe w sposób haniebny okazują pogardę Polakom i państwu Polskiemu.
 • Ukraińskie mniejszości narodowe (niczym kurwy przy autostradzie) domagają się  od państwa Polskiego coraz to większych funduszy na tzw. “kulturę ukraińską”.
 • Ukraińskie mniejszości narodowe (niczym kurwy przy drogach) domagają się od państwa Polskiego prawa do edukacji w języku ukraińskim oraz aby język ukraiński był w Polsce językiem urzędowym.
 • Ukraińskie mniejszości narodowe (niczym kurwy w knajpach) publicznie okazują pogardę dla polskich symboli narodowych.
 • Ukraińskie mniejszości narodowe oficjalnie żądają kilku POLSKICH województw i kilkunastu POLSKICH powiatów – które chcą przyłączyć do Ukrainy.

Ta ciecz ukraińska przekroczyła już “masę krytyczna” i należy jak najprędzej wyjebać tych przygłupów z Polski na ‘zbity …. “.

PiS-iory TERRORYZUJĄ POLAKÓW – CHRONIĄC UKRAIŃCÓW

Wielu Polaków zaangażowanych patriotycznie (prezesi fundacji, polonusi, dziennikarze, działacze) twierdzą, że same ukraińskie “listy likwidacyjne” nie są dla nich niczym nowym… ponieważ od dawna już dostawali sygnały o takim procederze!

Niestety, Polacy nie znajdują żadnej atencji ze strony polskiej policji, która lekceważy takie groźby karalne oraz zastraszenia.

 • Zadziwiające jest też, że polskie MSWiA nie wezwało żadnego ukraińskiego konsula lub urzędnika konsularnego w celu omówienia tego skandalicznego procederu!

To co robi (a raczej nic nie robi) PiS-iorskie MSWiA i zażydzone ABW?

… to działanie dla szkody obywateli polskich, zaangażowanych w dążeniu do prawdy m. in. o ”Rzezi Wołyńskiej”.

Wgrywa się to w akcję prokuratorów Zbigniewa Ziobry przeciwko ocalałym z Rzezi Wołyńskiej, których obecna prokuratura ściga i karze świadków (Polaków) tamtych okrutnych zbrodni ukraińskich za to, że ośmielają się opowiadać prawdę!

Kurwa… niebywałe!

Znany jest przypadek: kiedy ocalały Polak z Rzezi Wołyńskiej dostał wyrok 8 miesięcy więzienia na 2 lata w zawieszeniu – tylko za głoszenie prawdy o zbrodni!

Skazał go Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wszyscy sędziowie i prokuratorzy uczestniczący w tej haniebnej rozprawie byli z nadania Zbigniewa Ziobry.

Należy też pamiętać o specjalnych programach finansowych dla Ukraińców….

… programach, które pozwolą łatwiej wygonić Polaków z Polski – a w ich miejsce wypelnić Ukraińcami.

 • Rząd Polski sponsoruje tysiące obfitych stypendiów dla młodych Ukraińców uczących się w Polsce – w czasie kiedy Polscy studenci głodują i mieszkają w paskudnych warunkach.
 • Rząd Polski dopłaca do ładnych mieszkań w Polsce (dla Ukraińców mieszkających w Polsce) i kradnących Polakom miejsca pracy – chociaż Polacy często mieszkają w paskudnych warunkach
 •  Rząd Polski ustanowił nie-jawne umowy z chińskimi zakładami produkcyjnymi działającymi w Polsce – aby 100% kadry pracowniczej wypełnić Ukrińcami. Jeśli Polak złoży pozem przeciwko takiej polityce zatrudnienia – polskie sądy z urzędu odrzucają takie wnioski.

PiS-iory TO “V KOLUMNA” ŻYDOWSKO-UKRAIŃSKA

Polskie MSWiA chwali się za to: że prowadzi poprawne(sic!) i wzorowe(sic!) stosunki z ukraińskim MSW….

… A polski(?) zażydzony Kontrwywiad (i zażydzone ABW) doskonale współpracuje z ukraińskim zażydzonym wywiadem i zażydzonym kontrwywiadem(sic!).

Widać gołym okiem, że syjonistyczne PiS-iory współpracują intensywnie z syjonistycznym rządem Ukrainy i syjonistycznym prezydentem Ukrainy – realizując PLAN DEPOPULACJI I WYSIEDLENIA ETNICZNYCH POLAKÓW Z POLSKI !

Zachodzi uzasadniona obawa, że polskie ABW czy inne agencje polskiego (czytaj: syjonistycznego) wywiadu lub kontwywiadu same kompletują “listy polskich patriotów do likwidacji” i wysyłają do swoich syjonistycznych odpowiedników na Ukrainie.

Syjoniści ukraińscy – z kolei – sponsorują przygłupich faszystów ukraińskich z UPA, OUN i “SS Galicjen” – aby ci odstrzelili ‘zagłośnych Polaków i Węgrów’ !

Syjoniści połączyli swoje cele i prą niestrudzenie do budowy swojego ‘nowego Izraela’ w Europie – czyli państwa żydowskiego POLIN.

PiS, PO, SLD czy PSL to partie cuchnące syjonizmem! To ‘kapo’ i ‘szabes-goje’ na łasce żydów!

To klasyczna współpraca syjonistów udających Polaków (w Polsce) z syjonistami udającymi Ukraińców (na Ukrainie) – a w rzeczywistości jest to akcja budowy żydowskiego państwa Polin z części ziem Polski wschodniej oraz Ukrainy zachodniej.

Chodzą plotki “na mieście” i w komisjach sejmowych RP d.s. Bezpieczeństwa Narodowego – że zażydzone ABW wraz z zażydzonym PiS-em – wspólnie z Ukraińcami piszą “”Ukraińskie tajne listy wrogów Ukrainy” – czyli tzw. “listy likwidacyjne Polaków”.

… Ale to chyba tylko plotki….

… A może nie plotki?

DODATKOWY KOMENTARZ DLA: SŁABO ‘JARZĄCYCH’ POLSKIE REALIA LUB NOTORYCZNIE ‘ZAĆPANYCH’

Znajdą się w Polsce liczni idioci, którzy powiedzą, że agenci ABW to patrioci!

… patrioci, no chyba semiccy patrioci!

Nie jest żadną tajemnicą, że w ABW jest wypełnione żydostwem… i to żydostwem z PRL-u. Ci agenci z PRL-u (czytaj: z WSI) to Żydzi lub ich zindoktrynowane potomstwo – odpowiednio uczone nienawiści do Polaków.

Ci byli agenci WSI (niby-Polacy) nigdy nie byli zlustrowani (sic!).

Przecież w biurach i korytarzach gmachu centrali ABW często słychać język ’jidisz’ albo ’hebrew’.

To żadna tajemnica – zwłaszcza, kiedy izraelski Mossad wykończył PO (”afery taśmowe”) i ulokował PiS przy politycznym korycie.

Od tamtej pory trwa zażarta walka Niemców przeciwko Izraelowi o odzyskanie wpływów w Polsce i – czyli wywalenie syjonistycznego PiS – aby ulokować z powrotem pro-niemieckie PO przy politycznym korycie.

Skoro Żydzi wniknęli w każdą strukturę państwową w Polsce – czyli zbudowali żydowską partię PiS i zdobyli Sejm i Senat RP, wniknęli do IPN, wniknęli do sądów i prokuratur, osaczyli Polską Akademię Nauk… to dlaczego mieliby pozostawić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Czy ABW to jakiś wyjątek?

PAMIĘTACIE:

Afery polityków PiS, którzy mieli styczność z nieletnimi prostytutkami (sam Kuchciński był umoczony w tę aferę). Burdel prowadziło przez wiele lat dwóch ukraińskich alfonsów, których osłaniało polskie Centralne Biuro Śledcze oraz … właśnie polskie ABW (sic!)

Kurwa, co za przypadek!

Alfonsi ukraińscy filmowali polskich polityków z nieletnimi!

A wszystko koordynowało polskie CBŚ oraz polskie ABW!

Czy CBŚ oraz ABW są na pewno polskie? Czy izraelskie?! Pełno tam żydowskich agentów okazujących polskie paszporty….

… Zaraz, zaraz… a kto wydaje polskie paszporty?

Polskie paszporty wydaje polskie MSWiA (również zażydzone ’geremko-wszczyzną’).

 • TO JUŻ CZYTELNIKU ROZUMIESZ dlaczego PiS-iory z Żydem Kaczyńskim prowadzą politykę pro-izraelską, skierowaną przeciwko etnicznym Polakom?!

 • TO JUŻ CZYTELNIKU ROZUMIESZ że mieszkasz w żydowskim Polin, a nie w swojej Polsce?!

Przykładem był Epstein, żydowski pedofil oraz żydowski agent Mossadu, który posiadał ’taśmy pedofilskie’ z udziałem kongresmanów i senatorów USA. Straszył ich potem i wymuszał głosowania w Kongresie ’według interesu Izraela’.

LINK: Żyd sprzedał Żyda.

Takich pedofilów Epstein’ów jest wielu… w całej Europie Środkowej, Wschodniej… a nawet w całej Unii Europejskiej.

Ci ”Epstein’i” to regularni agenci wywiadu izraelskiego, którzy z pedofilii uczynili narzędzie nacisku polityków wielu państw… w tym Polski.

Kuchciński i wielu innych polskich posółów mim senatorów – to ofiary izraelskiego Mossadu, który posiada ‘taśmy’ na tych polskich polityków pedofili.

Mossad straszy teraz PiS-iorów ’pedofilskimi teledyskami’ – a PiS-iory zamiast oderwać swoje ryje od koryta – to dalej z niego żrą i sprzedają Polskę!

 • Dlatego właśnie politycy PiS-u oraz politycy PO czy PSL prowadzą anty-polską politykę!
 • Dlatego właśnie politycy PiS-u okradają polski skarb państwa aby finansować faszystów ukraińskich!
 • Dlatego właśnie politycy PiS-u ścigają prokuraturą Ziobry – polskich patriotów, którzy domagają się prawdy o Wołyniu!

Czego chcą Żydzi?

Żydzi chcą zbudować żydowskie państwo w Centralnej Europie z:

 • z części Polski wschodniej,

 • z części Białorusi zachodniej

 • z części Ukrainy zachodniej

Dlatego Żydzi chcą skłócić wszystkie te trzy narody… żeby skoczyły sobie do oczu! Wyrżnęły się… i zostawiły puste miejsce dla….

… dla żydowskich osadników z Izraela!

LINK: Ubojnia Polin.

Ukraińcy to klasyczne tępaki, którymi można łatwo rozgrywać geo-politykę.

PAMIĘTACIE:

Ukraińskie nieudolne i głupie rewolucje…. To wszystko za syjonistyczną kasę!

 • Ukraińcy w oczach Żydów – to przygłupy idealne, to mięso wojenne, które może zaszkodzić Europie Centralnej… w której sami przecież mieszkają.

Kurwa, już czas wyrzucić z Polski tę ciecz ukraińską! I przypomnieć o Polskim Lwowie!

POLECANE ARTYKUŁY:

0 Comments

Nie ma jeszcze komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top