Wznoszenie się na wyższe poziomy zbliża do zrozumienia.

TV Victoria Programy poszerzające świadomość i wiedzę o świecie.