Obecnie nie ma nadchodzących wydarzeń

 

Ruch Wolnych Ludzi (RWL)

Został zainicjowany z potrzeby zrzeszenia osób których wspólnym celem jest nie tylko budowanie nowej, lepszej rzeczywistości cechującej się dobrem, prawdą i miłością. Te nadrzędne, obok Życia i Zdrowia, uniwersalne wartości, uznajemy jako elementarne we wszystkich obszarach ich przejawiania się zarówno na płaszczyźnie życia osobistego jak i społecznego. 

Żyjemy w naprawdę niezwykłych ale i trudnych czasach. Przejmująco i boleśnie doświadczamy rozlicznych kryzysów natury ekonomicznej, zdrowotnej czy społecznej. Obserwujemy nasilanie się problemu nierównego dostępu do dóbr zbiorowych czy degradacji naszego środowiska naturalnego. W wymiarze indywidualnym o wiele częściej doświadczamy  dziś zjawiska alienacji, manipulacji, niesprawiedliwości, naruszania naszych fundamentalnych praw, naruszania naszej godności czy braku poczucia wpływu na swoje życie. W tym chaosie i upadku cywilizacji, rozwijając się duchowo i poszerzając świadomość, tworzymy pogram oraz narzędzia do kreowania nowej Polski, alternatywny wobec obecnych niebezpiecznych planów tzw. elit.  

Ruch wolnych ludzi jest społecznością osób dobrej woli, które pragną działać z intencją tworzenia rzeczywistości ponad podziałami. Angażujemy się w sprawy ważne dla wszystkich ludzi i dążymy do tego aby w skuteczny sposób osiągać założone przez nas cele. 

Unikamy prowadzenia sporów prowadzących do siłowych konfrontacji. Cenimy sobie twórczą dyskusję, prawo do wyrażania własnego, odrębnego zdania w określonej sprawie oraz wymianę doświadczeń.

Doceniamy współczesne osiągnięcia nauki i technologii, przeciwstawiając się jednocześnie ich negatywnemu wykorzystywaniu przeciwko wolności i zdrowiu ludzi. Jako Polacy wyrastamy z pięknej tradycji umiłowania wolności i solidarności z innymi. Stajemy  nie tylko na straży swoich elementarnych praw ale także potrzeb naszej planety, której zasoby chcemy chronić i odnawiać. 

Naszą społeczność tworzą osoby z otwartym sercem i umysłem, które wykorzystując swój talent i energię budują nową Polskę. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą być częścią nowej Polskiej rzeczywistości, ludzi z doświadczeniem i wizją z chęcią działania w takich obszarach jak ekonomia, medycyna, duchowość, edukacja, prawo, rolnictwo, relacje społeczne itd. Zapraszamy Was do wielkiej debaty i konkretnych działań.

Najważniejszym sposobem podejmowania przez nas wszystkich ważnych decyzji jest zasada demokracji bezpośredniej. Rejestrując się na stronie internetowej wolniludzie.net stajesz się członkiem naszej społeczności i dostajesz możliwość decydowania o sprawach naszego ruchu, poprzez odporną na manipulacje aplikację do e-głosowania, stworzoną specjalnie na potrzeby realizacji tego celu.